top of page
service.png

SKLADOVÁNÍ, DISTRIBUCE,

INSTALACE & MERCHANDISING

RS_logo_web_144.png

Divize „in-store retail service“ je nejprogresivnější skupinou služeb, které nabízíme v celé produkční lince. Poskytujeme zaručený in-store servis pro obchodní řetězce či jednotlivé značky. Disponujeme 40 vlastními týmy po celé zemi, odborníky na speciální instalace, vlastní centrální logistikou, regionálními sklady, centrálním non-stop dispečinkem a sofistikovaným zadávacím, kontrolním a reportingovým on-line systémem. Zabýváme se též vývojem smart řešení in-store reklamy, obchodním využitím reklamního prostoru či organizací interních a partnerských kampaní.

…technologie a oddělení divize retail service:

…technologie a oddělení  I  retail service / 1

icon_rs.jpg
Kotva 1

Vlastní instalační týmy po celé ČR

instalace 24/7 vlastními týmy po celé zemi

In-store Retail Service funguje na parcelačním principu, tak aby byl vysoce efektivní a flexibilní. V rámci celé České republiky působí v jednotlivých regionech celkem 40 týmů vybavených instalačními auty s potřebnými nástroji a pomůckami. Jako jediní na trhu realizujeme vše vlastními silami v rámci jednoho vertikálního řízení. Službami U&WE RS jsme uzavřeli řetězec komplexních služeb určených pro retailové klienty, který nyní zahrnuje také 100% zaručenou distribuci POS/POP nosičů, jejich instalaci, údržbu a mnohem více přímo na prodejních plochách. Na rozdíl od jiných najímáme pouze profesionály na full-time, kdo pracuje u nás, nesmí realizovat jiné zakázky a je tak non-stop k dispozici pro naše klienty. 

๏ Celorepubliková síť 40-ti VLASTNÍCH týmů

๏ 80 vlastních pracovníků a stovky pomocných sil 

rs_teams.jpg
rs_in_action.jpg

…technologie a oddělení  I  retail service / 2

Kotva 2

On-line systém reportingu

online systém zadání, kontroly a reportingu

Služba Retail Service je unikátní též systémem řízení a kontroly celého procesu. Každý tým v terénu je vybaven tabletem, kde nalezne veškeré pokyny a instrukce k práci a který zároveň permanentně vzdáleně monitoruje jeho pohyb i práci a přesný čas pořízených fotografií. Tyto informace on-line dozoruje centrální dispečink, který okamžitě řeší případné problémy a zejména kontroluje úplnost a kvalitu provedení jednotlivých pracovních úkonů. Zadavatel pak má k dispozici on-line rozhraní, díky kterému má okamžitý přehled o postupu prováděných prací a získává průběžný podrobný report vč. statistik, fotodokumentace a GPS pozic z každého dílčího úkonu. Jedná se o unikátní systém vyvinutý programátory U&WE, který funguje na všech platformách.

๏ Zadání, kontrola a reporting on-line na 100%

๏ Vlastní systém, 40 non-stop on-line tabletů

๏ Dvoustupňová kontrola, centrální dispečink 24/7

rs_system_tablet.jpg
rs_system.jpg
system_works.jpg

…technologie a oddělení  I  retail service  / 3

disp_sftw.jpg
Kotva 3

Centrální dispečink on-line 24/7

kontrolujeme a podporujeme týmy on-line

Centrální dispečink RS je naší chloubou a umožnil nám operativní a přímé řízení regionálních týmů bez nutnosti mezičlánku v podobě regionálních manažerů. Informace z týmových iPadů dispečink on-line dozoruje, okamžitě řeší případné problémy a zejména kontroluje úplnost a kvalitu provedení jednotlivých pracovních úkonů. Pokud zjistí pochybení, tým je ihned upozorněn a vyzván k nápravě. Vše se tedy řeší v reálném čase na místě výkonu. Díky tomu dosahuje U&WE Retail Service na trhu zcela ojedinělé efektivity. Dispečink je rovněž schopný obratem reagovat na akutní potřeby klienta a operativně upravit či změnit zadání týmům. Dále neprodleně řeší případné komunikační nedostatky s vedením prodejen.

๏ Centrální řízení a kontrola týmů v reálném čase

๏ Operativní a flexibilní změny a komunikační podpora 

dispatch.jpg
dispatch_action.jpg

…technologie a oddělení  I  retail service / 4

icon_cr.jpg

Vlastní centrální logistika !

nepoužíváme cizí služby, vozíme vše sami

Základním předpokladem 100% zaručené distribuce POS/POP nosičů aj. produktů je vlastní centrální logistika bez nutnosti využívat obecné parcelační služby jiných přepravců. Máme tak celou dobu zásilky pod vlastní kontrolou a jedině tak dosahujeme 100% úspěšnosti doručení našim týmům do regionů a následně klientům na prodejní místa. Celý systém je doplněn detašovanými regionálními sklady a precizním plánováním a on-line kontrolingem. Náš Retail Service poskytuje rovněž doplňkové logistické služby, zejména distribuci zboží zvláštní povahy, kdy není vhodné využití běžných přepravních firem nebo např. rozvoz cenin v rámci věrnostních programů, svoz zboží (stahování remitendy aj.).

 

๏ 10 vlastních centrálních řidičů

๏ Plánovací logistický parcelační systém

๏ 100% záruka doručení vč. foto-reportingu 

centraů_log.jpg
Kotva 4
centr_log_action.jpg

…technologie a oddělení  I  retail service / 5

Krajské distribuční sklady

v každém regionu cokoliv uskladníme

Krajská distribuční centra U&WE Retail Servisu jsou určena pro krátkodobou překládku instalačních materiálů či zboží mezi centrální logistikou a regionálními realizačními týmy. Umožňují mnohem větší produktivitu a flexibilitu prací a přináší nemalé logistické úspory. Je to další nezbytný prvek úspěšné realizace celého procesu komplexních služeb od vizualizací, přes výrobu až po distribuci a instalaci komunikačních nosičů. V rámci skladování též rozšiřujeme síť okresních skladovacích jednotek, a to především v logisticky náročných či méně zalidněných oblastech.

๏ Bezpečná přeprava a skladování

๏ Nepotřebujeme využívat sklady klientů

๏ Materiály k instalaci přivezeme rovnou

๏ Eliminujeme přepravní služby třetích stran 

sklady_icon.jpg
sklady.jpg
Kotva 5
sklady_action.jpg

…technologie a oddělení  I  retail service / 6

swat_icon.jpg

Týmy speciálních aplikací SWAT

speciální instalace, řešení a controlling

Na centrále v Praze – Horních Počernicích je připraveno 5 týmů rychlé reakce, které pracovně a s lehkou nadsázkou označujeme SWAT, jelikož v rámci celého produkčního procesu opravdu používají speciální nástroje a taktiky, jako jejich američtí kolegové :-) Zabývají se řešením krizových situací v regionech, mají celorepublikovou působnost, produkují a kontrolují velmi náročné instalace a jednoduše řečeno jsou finální pojistkou, abychom klientům vždy mohli vykázat 100% výsledek zadané práce.

๏ Řešení krizových situací v regionech

๏ Speciální aplikace včetně vyšších odborností

๏ Non-stop zásahy po celé republice 

swat_uwe.jpg
Kotva 6
swat_action.jpg

…technologie a oddělení  I  retail service  / 7

data.jpg

RS analytické a produkční odd.

analyzujeme, doporučujeme a obchodujeme

Vzhledem k tomu, že pro klienty zpracováváme obrovské množství dat, poskytujeme i vyhodnocení těchto informací, a to vždy cíleně na aktuální potřeby zadavatele. Vyhodnocujeme pravidelný servis v podobě store checkingu, kontroly umístění a kompletnosti marketingové komunikace, výměny poškozených POS a POP prvků, deinstalace již neaktuálních kampaní, případně kontroly celkového stavu a vzhledu prodejny s prioritami dle zadání klienta. Analytické a produkční oddělení našeho Retail Servisu také organizuje a zpracovává průzkumy spokojenosti zákazníků, cenový monitoring, monitoring konkurence, doporučení a další služby dle zájmu. Samozřejmostí jsou strukturované kalkulace a nabídky těchto náročnějších služeb a profesionální komunikace s klienty.

๏ Analýzy a doporučení vhodných řešení

๏ Monitoringy a průzkumy konkurence

๏ Řešení sofistikovanějších projektů a zadání 

analyt.jpg
Kotva 7
anlycs_work.jpg

…technologie a oddělení  I  retail service / 8

box.jpg

Kontroling a expedice na 100%

vše dodáme správně a včas

Expediční oddělení a kontroling je zásadním článkem v celém procesu našich služeb. Zabývá se především výstupní kontrolou expedovaných materiálů, organizací vhodných a bezpečných balení tiskovin či přidružených produktů, správou štítkovacích databází a přípravou k expedici pro naši centrální retail service logistiku. Denně se expeduje velké množství kampaňových materiálů, ale i středních či menších utilitárních zakázek a každé věnujeme maximální pozornost, aby byla včas a nepoškozená na správném místě. Toto oddělení též řeší nákupy vhodných balicích a spotřebních materiálů a jejich evidenci, a to v rámci našeho interního skladu. Dohlíží také na klientské sklady reklamních materiálů a POS/POP nosičů a jejich výdej či zpětný příjem u „rental“ položek.

๏ Výstupní kontrola a management balení a značení

๏ Vždy včas, nepoškozené a na správném místě

๏ Organizace a správa klientských skladů POS/POP 

expedition.jpg
Kotva 8
exped_work.jpg

…technologie a oddělení  I  retail service / 9

Reklamní produkce „on-demand“

plníme různorodá i nestandardní přání

Reklamní produkce řeší nepřeberné množství interních i klientských požadavků. Počínaje technologickými řešeními, organizací prací, přeprav a vhodností instalací nosičů, přes cenovou optimalizaci z pohledu materiálových vstupů a produktivity provedení až po velice náročné projekty, které si vyžadují skutečnou mnohaletou odbornost v daném segmentu produkce. Naši profesionálové toto jednoznačně splňují a můžeme tak zadavatelům poskytnou klíčové služby při produkci komunikačních nosičů v maximální možné kvalitě, přesto za velice příznivou cenu. V reklamní produkci poskytujeme profesionální a operativní full-service, na který je vždy 100% spoleh. 

๏ Reklamní produkce, na kterou se můžete spolehnout

๏ Profesionálové s mnohaletou odborností

๏ Operativní full-service v maximální kvalitě 

product.jpg
production.jpg
Kotva 9
prod_work.jpg

Prezentace „retail service“

jako PDF soubor...

zpět nahoru

bottom of page