top of page

Kvalita, termín, cena !

Naším zásadním pravidlem je poskytovat klientům maximální kvalitu produktů a služeb, v požadovaném termínu a za seriózní cenu. Jsme přesvědčeni, že díky celému „workflow“ v rámci jednoho produkčního řízení „pod jednou střechou“ nabízíme právě my ten nejvyváženější poměr těchto veličin. Jsme však schopni na přání klientů operativně upravit cenu na úkor dílčích ústupků z kvality nebo naopak upřednostnit termín či nadstandardní provedení. Dokážeme vám, že náš servis a výroba je proces řízený profesionály prostřednictvím moderních technologií v naprosto čistém prostředí a že důvěra zákazníka pro nás není jen planou proklamací. A to vše v seriózních cenových hladinách, které si může dovolit opravdu každá společnost.

kvalita pecet.png
kvalita termin cena ok.png
Kotva 1
Kotva 2

Účtujeme po minutách !

Veškeré práce, které podléhají hodinovým sazbám, účtujeme po minutách. Naše společnost používá unikátní systém timeinputer® pro sledování výdajů spojených s časovou náročností zpracování. Každý náš zaměstnanec prostřednictvím iPhonu, iPadu či svého počítače přiřazuje pravidlem start/stop svoji práci danému projektu, zakázce nebo vnitřní administrativě. Kromě maximalizace produktivity zpracování nám systém umožňuje naprosto férové vyúčtování položek, které závisí na hodinových sazbách. U nás je tak vyloučeno, abychom nadhodnocovali vyúčtování, jak bohužel bývá obvyklou praxí u neseriózních subjektů. Dokonce i na malé přestávky v kontinuitě práce se musí každý pracovník odhlašovat ze systému - klientům tedy účtujeme skutečně jen reálnou práci. Můžeme vám prokázat každou minutu, která byla na zakázce či projektu odpracována. 

timeinputer.png
TI ok.png
Kotva 3

Věrnostní a objemové bonusy !

Svým klientům poskytujeme věrnostní a objemové bonusy založené na množství a stabilitě spolupráce. Čím širší je spolupráce klienta s námi a čím delší je časový závazek spolupráce, tím více můžeme optimalizovat produktivitu a další nákladové položky, které souvisí se servisem a projektovými řešeními pro konkrétního klienta. Bonusy pak plníme zpětnými slevami na budoucí produkci či přímo finanční refundací - záleží na druhu smlouvy. Koncentrace aktivit u U&WE® se vám vyplatí, protože jsme dokonale zařízeni pro efektivní „full-service in-house“.

bonusy.png
bonus_ok.jpg
Kotva 4

Služby 24/7 s 200% zárukou !

Naší velkou předností je flexibilita, rychlost a produktivita zpracování veškerých požadavků klienta. V U&WE® jsme pro své klienty připraveni pracovat non-stop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prioritou je pro nás dosáhnout určeného cíle v maximální kvalitě, v požadovaném termínu a za optimální cenu. V případě, že se nějaké pochybení objeví, přebíráme vždy a za všech okolností plnou odpovědnost za případné kvalitativní či termínové nedostatky a na vlastní náklady sjednáváme nápravu. Protože vše realizujeme v rámci jednoho produkčního řízení, jsme schopni garantovat i nemyslitelné termíny. Díky celé struktuře řízení, vlastním týmům, systému kontrolingu a centrální logistice jsme schopni se zavázat ke 100% úspěšnosti realizací. Vaše materiály totiž můžeme sami graficky navrhnout, vytisknout, vyrobit, zabalit, distribuovat na místo a instalovat VLASTNÍMI SILAMI ! Jsme lidé, i my děláme chyby, pokud se tak stane, ručíme 200% ! Pokud pokazíme či nestihneme jedno instalační místo, neúčtujeme 2, pokud ztratíme 1 produkt, neúčtujeme 2!

RS_logo_web_144.png
200%.jpg
Kotva 5

Naše filozofie...

Naší zásadní strategií je hluboká a bezprecedentní znalost potřeb klienta, bezvýhradná loajalita klientovi a jeho záměrům, vzájemná důvěra a otevřená a seriózní komunikace s představiteli zadavatelů. Jsme renomovanou reklamně-produkční společností s více než 20-ti letou historií na trhu. Základní naší filozofií je flexibilita, operativnost a komplexnost služeb. Jako jediní na trhu nabízíme komplexní reklamní výrobu, produkci a retailové služby v rámci jednoho produkčního řízení - „pod jednou střechou“. Ujišťujeme vás, že jsme moderní a plně profesionální společností, která jednoznačně splňuje a pracuje v souladu se všemi principy moderní společnosti. Zásadně dbáme na ochranu životního prostředí a také na zdraví a bezpečnost při práci. Dáváme vždy přednost ekologickým technologiím. Všechny procesy máme samozřejmě ISO certifikované. Jako jediní máme mezinárodní certifikát ISO i na Retail Servis a jeho systém !

isi_icon.png
iso-visual copy.jpg
Kotva 6

Společenská odpovědnost…

Být společensky odpovědnou firmou je naší základní filozofií. Odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a cíle. Proto integrujeme sociální a ekologická hlediska do každodenních firemních operací, interakcí a rozhodnutí. Splňujeme veškeré enviromentální a sociální podmínky moderní a odpovědné společnosti. Dbáme na ochranu životního prostředí a také na zdraví a bezpečnost při práci. Dáváme vždy přednost „čistým“ technologiím!

  ๏ Třídíme a recyklujeme odpady

  ๏ Čisté technologie

  ๏ Etický a sociální přístup

RRR.png
odpovednost.jpg

Prezentace „proč s námi ?“

jako PDF soubor...

zpět nahoru

bottom of page